Kosztorys pozycja KNR

5,00 zł
Brutto

pozycja w kosztorysie zawiera jedną pozycję kosztorysową sporządzoną w oparciu o najnowsze wskazania cenowe.

Zamawiający dostarcza materiały do kosztorysu .

W oparciu o przedłożone materiały kosztorysant sporządza kosztorys

Ilość

Minimalna ilość zamówienia tego produktu jest 10.

Ceny przedstawione są cenami brutto uzależnionymi między innymi od:

• dokumentacji projektowej otrzymanej od zamawiającego, jej szczegółowości, czytelności i kompletności

• czasu realizacji zamówienia

• dostarczenia przez zamawiającego przedmiaru robót, cen materiałów, urządzeń

Ceny podlegają indywidualnym negocjacjom po zapoznaniu się z dostarczoną dokumentacją.

13000 Przedmioty

Zobacz także