KOSZTORYS DO PODPISU
search
  • KOSZTORYS DO PODPISU

KOSZTORYS DO PODPISU

100,00 zł
Brutto

kosztorys zawiera podpis kosztorysanta oraz pieczątkę imienną kosztorysanta.

Zamawiający dostarcza materiały do kosztorysu .

W oparciu o przedłożone materiały kosztorysant sporządza kosztorys

Uwaga należy wybrać przy zakupie kosztorys o odpowiedniej ilości pozycji oraz pozycje kosztorys do podpisu ( na dokumencie dostarczanym dla Zamawiającego dołączone są uprawnienia dla kosztorysanta z podpisem osoby sporządzającej kosztorys)

Ilość
dostępny

Zobacz także